Den läkande effekten av kylterapi blir alltmer välkänd. Redan 2014 visade forskning från Raboud University att enkla tekniker som andningsövningar, meditation och kylträning aktiverar det autonoma nervsystemet och hämmar immunförsvarets reaktion. Ändå tog det lång tid innan köldträning anammades även av skeptiker i kampen mot olika kroniska sjukdomar. Samtidigt vinner Wim Hof-metoden mark över hela världen och många människor finner sin räddning i köldträning. De börjar arbeta hemma med plunge pooler fyllda med is och iskallt vatten.

Kylterapi och vanlig förkylning

De som regelbundet badar i kallt vatten löper mindre risk att bli förkylda. Hur kommer det sig? Tränade människor producerar mer adrenalin genom andningstekniker och exponering för kyla. Adrenalin är ett stresshormon som frisätts vid ökad aktivitet i det sympatiska nervsystemet och dämpar immunförsvaret. Detta gör att kroppen producerar färre inflammatoriska proteiner när den utsätts för ett virus eller en bakterie. Färre inflammatoriska proteiner innebär färre förkylningssymtom som feber och huvudvärk.

Kroniska andningsbesvär och köldträning

Kylterapi är också svaret på kroniska andningsproblem. Med kroniska andningsproblem kan du till exempel tänka på KOL och astma. Dessa luftvägsproblem härrör från inflammation. Det är kroniska inflammatoriska sjukdomar i lungorna som beror på ett överaktivt immunsystem där friska celler angrips.

Fler och fler människor med luftvägssjukdomar svär vid Wim Hof-metoden. De behöver inga mediciner eller puffror längre och känner sig mentalt och fysiskt starkare och mer energiska än någonsin. Många människor med hösnuva, som ofta går hand i hand med nysningar, hosta och nästäppa, drar nytta av förkylningsterapi och avstår från sin medicinering genom dagliga isbad.

Kylbehandling i hemmet

Kylterapi är tillgängligt för alla. Det kostar dig en engångsinvestering i ett badkar eller en balja som du kan använda för att utföra kallträning. Kolla in de olika CoolCubes här.

x